GRADUATES

■ University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, Wis.: Athelstane: Emily LaLuzerne; Wausaukee: Alexis Ferdon.